ورود اعضا ثبت نام
خانه اخبار و مقالات
به تورنتو خوش آمدید.
شهر:
نوع خانه :

ورودی لذت بخش با پکیجهای تور و اسکان کانادا

6/6/2024
تورنتو ، 17 farmstead road, North York
دو خوابه
1100 $CAD
رزرو
جزئیات
5/31/2024
تورنتو ، St clair
یک خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
5/10/2024
تورنتو ، North York
یک خوابه
3800 $CAD
رزرو
جزئیات
2/7/2024
تورنتو ، Finch & young
دو خوابه
2900 $CAD
رزرو
جزئیات
1/23/2024
تورنتو ، Crosby
سه خوابه
3000 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
10/18/2023
تورنتو ، Richmond Hill
استودیو
1400 $CAD
رزرو
جزئیات
9/29/2023
تورنتو ، Aurora
سه خوابه
3700 $CAD
رزرو
جزئیات
8/4/2023
تورنتو ، Richmondhill
اطاق مستر (با سرویس مجزا)
1250 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
6/15/2023
تورنتو ، North York
دو خوابه
4500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
4/10/2022
تورنتو ، Sheppard Yonge
یک خوابه
2400 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
4/5/2022
تورنتو ، newmarket
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
1/6/2022
تورنتو ، Don Mills & Sheppard
یک خوابه
2000 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
9/29/2021
تورنتو ، ریچموند هیل
بیسمنت (زیرزمین)
1800 $CAD
رزرو
جزئیات
9/15/2021
تورنتو ، Newmarket
یک خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
9/15/2021
تورنتو ، Newmarket
بیسمنت (زیرزمین)
2000 $CAD
رزرو
جزئیات
8/30/2021
تورنتو ، North York
دو خوابه
4500 $CAD
رزرو
جزئیات
8/18/2021
تورنتو ، Richmond hill
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
6/19/2021
تورنتو ، Northyork
دو خوابه
2500 $CAD
رزرو
جزئیات
5/18/2021
تورنتو ، Downtown
دو خوابه
2778 $CAD
رزرو
جزئیات
1/29/2021
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
2420 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
1/7/2021
تورنتو ، تورن هیل
بیسمنت (زیرزمین)
1000 $CAD
رزرو
جزئیات
9/12/2020
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
2945 $CAD
رزرو
جزئیات
7/25/2020
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
3197 $CAD
رزرو
جزئیات
6/29/2020
تورنتو ، Kingsbridge garden circle
دو خوابه
3000 $CAD
رزرو
جزئیات
3/12/2020
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
2795 $CAD
رزرو
جزئیات
1/29/2020
تورنتو ، Richmond Hill
یک خوابه
1750 $CAD
رزرو
جزئیات
12/19/2019
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
2886 $CAD
رزرو
جزئیات
12/11/2019
تورنتو ، Bay street
یک خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
11/16/2019
تورنتو ، North York
بیسمنت (زیرزمین)
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
11/7/2019
تورنتو ، North York
یک خوابه
1700 $CAD
رزرو
جزئیات
11/7/2019
تورنتو ، Yonge-Lawrence Subway Station
یک خوابه
2800 $CAD
رزرو
جزئیات
10/6/2019
تورنتو ، North york, Ontario
دو خوابه
2500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
9/27/2019
تورنتو ، Finch Station, Yonge Street, North York, ON, Canada
دو خوابه
2850 $CAD
رزرو
جزئیات
9/25/2019
تورنتو ، North York
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
8/27/2019
تورنتو ، North York
دو خوابه
3500 $CAD
رزرو
جزئیات
8/25/2019
تورنتو ، North York
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
8/25/2019
تورنتو ، North York
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
8/3/2019
تورنتو ، north York
یک خوابه
3000 $CAD
رزرو
جزئیات
7/7/2019
تورنتو ، down town
یک خوابه
3584 $CAD
رزرو
جزئیات
6/24/2019
تورنتو ، North York
یک خوابه
3774 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
تورنتو ، downtown west
دو خوابه
4900 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
تورنتو ، Woodbine
سه خوابه
4450 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
تورنتو ، YONGE & EGLINTON
یک خوابه
3800 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
تورنتو ، Oakwood village
سه خوابه
4800 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
تورنتو ، Keele/Finch
دو خوابه
5000 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
تورنتو ، downtown
یک خوابه
3150 $CAD
رزرو
جزئیات
6/2/2019
تورنتو ، Leslieville
یک خوابه
3200 $CAD
رزرو
جزئیات
6/2/2019
تورنتو ، Runnymede
دو خوابه
4850 $CAD
رزرو
جزئیات
نمایش آگهی های بیشتر
پكيج ويژه اسكان مهاجران
تور كانادا ویژه تابستان

اينستاگرام تلويزيون 📺 ايرانيان كانادا

درباره ما 2019© تماس با ما