ورود اعضا ثبت نام
خانه اخبار و مقالات
به مونترال خوش آمدید.
شهر:
نوع خانه :

ورودی لذت بخش با پکیجهای تور و اسکان کانادا

no photo
5/14/2024
مونترال ، Rue towers
استودیو
1283.00 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
3/12/2024
مونترال ، Sherbrook West
یک خوابه
1200 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
2/16/2024
مونترال ، Durocher St. (McGill campus)
استودیو
1085 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
8/14/2022
مونترال ، Nuns Island
یک خوابه
1650 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
7/10/2022
مونترال ، Anjou
دو خوابه
1780 $CAD
رزرو
جزئیات
8/1/2021
مونترال ، H3C0G1
یک خوابه
1580 $CAD
رزرو
جزئیات
5/19/2021
مونترال ، Downtown
یک خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
2/18/2021
مونترال ، île des soeur - Nuns Island
یک خوابه
1006 $CAD
رزرو
جزئیات
1/29/2021
مونترال ، Griffintown
یک خوابه
1765 $CAD
رزرو
جزئیات
11/11/2020
مونترال ، Mont Royal
دو خوابه
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
11/11/2020
مونترال ، Mont Royal
دو خوابه
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
11/11/2020
مونترال ، Mont Royal
دو خوابه
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
10/6/2020
مونترال ، Notre Damme Grace
یک خوابه
909 $CAD
رزرو
جزئیات
9/25/2020
مونترال ، 1260 Docteur Penfield
دو خوابه
1800 $CAD
رزرو
جزئیات
7/25/2020
مونترال ، Quartier des spectacles
یک خوابه
2700 $CAD
رزرو
جزئیات
5/23/2020
مونترال ، Saint-Henri
یک خوابه
3207 $CAD
رزرو
جزئیات
3/28/2020
مونترال ، 2500 cavendish
استودیو
875 $CAD
رزرو
جزئیات
3/12/2020
مونترال ، Downtown
یک خوابه
2544 $CAD
رزرو
جزئیات
12/19/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
2139 $CAD
رزرو
جزئیات
10/11/2019
مونترال ، داون تاون
یک خوابه
2600 $CAD
رزرو
جزئیات
8/4/2019
مونترال ، downtown
یک خوابه
2460 $CAD
رزرو
جزئیات
7/21/2019
مونترال ، Downtown
دو خوابه
3600 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
7/17/2019
مونترال ، downtown
دو خوابه
3650 $CAD
رزرو
جزئیات
6/27/2019
مونترال ، downtown
دو خوابه
4700 $CAD
رزرو
جزئیات
6/10/2019
مونترال ، downtown
دو خوابه
3900 $CAD
رزرو
جزئیات
6/2/2019
مونترال ، dontown
یک خوابه
3700 $CAD
رزرو
جزئیات
6/2/2019
مونترال ، downtown
استودیو
3350 $CAD
رزرو
جزئیات
6/2/2019
مونترال ، downtown
دو خوابه
4800 $CAD
رزرو
جزئیات
6/2/2019
مونترال ، downtown
یک خوابه
3900 $CAD
رزرو
جزئیات
5/29/2019
مونترال ، old port
استودیو
3100 $CAD
رزرو
جزئیات
5/25/2019
مونترال ، downtown
یک خوابه
3700 $CAD
رزرو
جزئیات
5/24/2019
مونترال ، downtown
یک خوابه
3200 $CAD
رزرو
جزئیات
5/24/2019
مونترال ، downtown
یک خوابه
4000 $CAD
رزرو
جزئیات
5/21/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
4450 $CAD
رزرو
جزئیات
5/19/2019
مونترال ، Downtown
سه خوابه
4100 $CAD
رزرو
جزئیات
5/19/2019
مونترال ، Saint-Henri
دو خوابه
2800 $CAD
رزرو
جزئیات
5/16/2019
مونترال ، Plateau Mont-Royal
استودیو
2250 $CAD
رزرو
جزئیات
5/16/2019
مونترال ، Milton Park
استودیو
3300 $CAD
رزرو
جزئیات
5/12/2019
مونترال ، Griffintown
یک خوابه
4300 $CAD
رزرو
جزئیات
5/11/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
3500 $CAD
رزرو
جزئیات
5/10/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
3100 $CAD
رزرو
جزئیات
5/9/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
3400 $CAD
رزرو
جزئیات
4/26/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
3000 $CAD
رزرو
جزئیات
4/23/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
4200 $CAD
رزرو
جزئیات
4/23/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
4200 $CAD
رزرو
جزئیات
4/21/2019
مونترال ، Griffintown
یک خوابه
2350 $CAD
رزرو
جزئیات
4/20/2019
مونترال ، Downtown
یک خوابه
3850 $CAD
رزرو
جزئیات
4/20/2019
مونترال ، Milton Park
یک خوابه
4200 $CAD
رزرو
جزئیات
نمایش آگهی های بیشتر
پكيج ويژه اسكان مهاجران
تور كانادا ویژه تابستان

اينستاگرام تلويزيون 📺 ايرانيان كانادا

درباره ما 2019© تماس با ما