ورود اعضا ثبت نام
خانه اخبار و مقالات
شهر:
نوع خانه :

ورودی لذت بخش با پکیجهای تور و اسکان کانادا

8/4/2023
تورنتو ، Richmondhill
اطاق مستر (با سرویس مجزا)
1250 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
6/15/2023
تورنتو ، North York
دو خوابه
4500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
1/13/2023
ونکوور ، Coquitlam
سه خوابه
3200 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
1/13/2023
ونکوور ، Coquitlam
یک خوابه
2500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
11/9/2022
ونکوور ، North Vancouver
یک خوابه
2700 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
8/14/2022
مونترال ، Nuns Island
یک خوابه
1650 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
8/6/2022
ونکوور ، West vancouver
دو خوابه
5000 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
7/19/2022
ونکوور ، Coquitlam
یک خوابه
1600 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
7/19/2022
ونکوور ، Coquitlam
یک خوابه
1600 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
7/19/2022
ونکوور ، Coquitlam
بیسمنت (زیرزمین)
1600 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
7/10/2022
مونترال ، Anjou
دو خوابه
1780 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
4/10/2022
تورنتو ، Sheppard Yonge
یک خوابه
2400 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
4/5/2022
تورنتو ، newmarket
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
1/6/2022
تورنتو ، Don Mills & Sheppard
یک خوابه
2000 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
9/29/2021
تورنتو ، ریچموند هیل
بیسمنت (زیرزمین)
1800 $CAD
رزرو
جزئیات
9/15/2021
تورنتو ، Newmarket
یک خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
9/15/2021
تورنتو ، Newmarket
بیسمنت (زیرزمین)
2000 $CAD
رزرو
جزئیات
8/30/2021
تورنتو ، North York
دو خوابه
4500 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
8/26/2021
ونکوور ، North Vancouver
دو خوابه
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
8/18/2021
تورنتو ، Richmond hill
بیسمنت (زیرزمین)
1500 $CAD
رزرو
جزئیات
8/1/2021
مونترال ، H3C0G1
یک خوابه
1580 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
6/19/2021
تورنتو ، Northyork
دو خوابه
2500 $CAD
رزرو
جزئیات
5/19/2021
مونترال ، Downtown
یک خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
5/18/2021
تورنتو ، Downtown
دو خوابه
2778 $CAD
رزرو
جزئیات
2/18/2021
مونترال ، île des soeur - Nuns Island
یک خوابه
1006 $CAD
رزرو
جزئیات
1/29/2021
ونکوور ، Downtown
یک خوابه
2800 $CAD
رزرو
جزئیات
1/29/2021
مونترال ، Griffintown
یک خوابه
1765 $CAD
رزرو
جزئیات
1/29/2021
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
2420 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
1/7/2021
تورنتو ، تورن هیل
بیسمنت (زیرزمین)
1000 $CAD
رزرو
جزئیات
11/17/2020
ونکوور ، Down town (Gas town)
یک خوابه
2400 $CAD
رزرو
جزئیات
11/11/2020
مونترال ، Mont Royal
دو خوابه
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
11/11/2020
مونترال ، Mont Royal
دو خوابه
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
11/11/2020
مونترال ، Mont Royal
دو خوابه
1300 $CAD
رزرو
جزئیات
10/6/2020
مونترال ، Notre Damme Grace
یک خوابه
909 $CAD
رزرو
جزئیات
9/25/2020
مونترال ، 1260 Docteur Penfield
دو خوابه
1800 $CAD
رزرو
جزئیات
9/13/2020
ونکوور ، Yaletown
یک خوابه
3257 $CAD
رزرو
جزئیات
9/12/2020
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
2945 $CAD
رزرو
جزئیات
no photo
9/11/2020
ونکوور ، Coquitlam
دو خوابه
2300 $CAD
رزرو
جزئیات
7/27/2020
ونکوور ، Downtown
یک خوابه
3429 $CAD
رزرو
جزئیات
7/25/2020
مونترال ، Quartier des spectacles
یک خوابه
2700 $CAD
رزرو
جزئیات
7/25/2020
تورنتو ، Downtown
یک خوابه
3197 $CAD
رزرو
جزئیات
6/29/2020
تورنتو ، Kingsbridge garden circle
دو خوابه
3000 $CAD
رزرو
جزئیات
5/23/2020
مونترال ، Saint-Henri
یک خوابه
3207 $CAD
رزرو
جزئیات
5/23/2020
ونکوور ، Downtown
یک خوابه
2020 $CAD
رزرو
جزئیات
3/30/2020
ونکوور ، Coquitlam,bc
دو خوابه
1900 $CAD
رزرو
جزئیات
3/28/2020
مونترال ، 2500 cavendish
استودیو
875 $CAD
رزرو
جزئیات
3/12/2020
مونترال ، Downtown
یک خوابه
2544 $CAD
رزرو
جزئیات
3/12/2020
ونکوور ، Downtown
یک خوابه
2593 $CAD
رزرو
جزئیات
نمایش آگهی های بیشتر
پكيج ويژه اسكان مهاجران
تور كانادا نوروز و تابستان ٩٩

اينستاگرام تلويزيون 📺 ايرانيان كانادا

درباره ما 2019© تماس با ما